Communicatie

Er is vandaag de dag ontzettend veel kennis beschikbaar rondom het trainen van dieren en de werkwijzes hiervoor. Doorgaans gebruiken hondenscholen en hondentrainers tegenwoordig wetenschappelijk onderbouwde technieken en leerprincipes welke een beloningsgerichte aanpak hebben in tegenstelling tot een strafgerichte aanpak.

Een hond leert echter enkel op basis van conditionering. Dat betekent dat het dier leert om een bepaalde gedraging op commando uit te voeren. Dit houdt in dat er een voorwaarde gesteld wordt. Oftewel, als dit gebeurt, dan zal dat plaatsvinden. Om het simpel te zeggen is het dus oorzaak gevolg.

In de communicatie naar je hond toe dient er een duidelijke geweldloze en hond vriendelijke communicatie toegepast te worden. Gebleken is dat honden beschikken over dezelfde communicatiemiddelen als mensen, namelijk geluiden, lichaamstaal, geur en aanraking. Bij de mens is hier de gesproken taal dan nog aan toegevoegd. Tijdens de eerste socialisatieperiode in de eerste weken van het leven van een puppy raken honden doorgaans vertrouwd met de manier waarop de mens communiceert. Je kunt je dus wel voorstellen dat deze fase in het leven van een hond enorm belangrijk is en van grote invloed op het gedrag van de hond in zijn verdere leven.