Grenzen stellen

Dat honden best veel lijken op kleine kinderen zien we ook terug in het thema grenzen stellen. Want wil je dat je hond een liefdevolle kameraad wordt, dan zul je als baasje nu eenmaal moeten aangeven wat wel en niet mag. Het stellen van deze grenzen hoeft echter niet direct gepaard te gaan met fysieke of mentale straffen, maar kan op diverse zogenaamde non aversieve manieren tot uiting komen.

Dat het trainen van honden gelijk staat aan het opvoeden van een hond mag duidelijk zijn. En in de laatste jaren is het in de hondenwereld steeds meer duidelijk geworden dat positieve versterking evenals het uitdagen en motiveren van goed gedrag een erg positieve uitwerking blijkt te hebben. Hierin spelen zingeving en autonomie een zeer belangrijke rol. Elke hondeneigenaar voedt zijn of haar hond op een eigen manier op. Er zijn natuurlijk wel een aantal adviezen te geven rondom belangrijke thema’s.

Zo is het leren begrenzen van je hond om niet extreem wild te bewegen in specifieke situaties een goede zaak. Zo kan het gewenst zijn om een hond te leren dat tijdens het spelen relatief rustig gespeeld moet worden, om zo te voorkomen dat er niet van alles omgestoten wordt door de hond waardoor het kapot kan gaan. Ook het afleren van het oerinstinct van een hond om overal maar in te bijten, aan te kauwen en dingen op te eten kan een groot voordeel opleveren. Er zijn ook voldoende stoffen welke voor een hond zeer schadelijk kunnen zijn bij eventuele inname.